Bảng Giá Dịch Vụ


Bảng giá

Tên gói GV1 GV2
(mua nhiều)
GV3 GV4
Giá tiền 250.000 VNĐ 400.000 VNĐ 700.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
Số Credit 50 150 300 500
Liên hệ ứng viên 5 ứng viên 15 ứng viên 30 ứng viên 50 ứng viên

Credit là gì?

Credit là đơn vị giao dịch trên website, credit được dùng để đổi lấy thông tin số điện thoại của người giúp việc hoặc dịch vụ khác trên website giupviec365.com

Đổi người giúp việc?
Với mỗi gói credit sẽ có số lượt lấy số người giúp việc khác nhau. Trong trường hợp quý khách muốn thay đổi người giúp việc thì hoàn toàn có thể chủ động lấy số từ danh sách người giúp việc có sẵn hoặc đăng tin (miễn phí) để có thêm ứng viên

Lấy số di động một người giúp việc mất bao nhiêu Credit?

Bạn bị trừ 10 Credits cho mỗi lần lấy số điện thoại của người giúp việc
Số di động người giúp việc không liên hệ được. Người giúp việc hẹn nhưng không đi làm.
Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.
Sau thanh toán từ 10-30 phút.

Mua Credits


Tổng tiền:
399.000 VND

Hình thức thanh toán:

Người thanh toán:

Số điện thoại: